12 marca, 2008

11 marca, 2008

Bojové hry

Škola hrou je veľmi známy citát.
Ako sa však hrať pri takej vážnej veci akou je trénovanie bojových umení? :-)

Je "hra" určená len pre pokročilejších študentov alebo aj pre začiatočníkov ?

Všetci vieme, že učiť sa a zároveň učenie mať ako zábavu je snom každého študenta. Možno je teda dobré využívať hravý "detský" prístup aj pri štúdiu bojových umení. Niektorí tvrdia, že bojové hry môžu robiť len "pokročilí" študenti, avšak hra ako taká je predsa len zaujímavým spestrením pre všetkých. Na dobrú hru je potrebné dobré zvládnutie KIHON - základných techník daného bojového umenia. Vtedy hra začína byť naozaj zaujímavá a posúva študentov dopredu. Hrať sa môžu aj začiatočníci. Nebude to až taký prínos, čo sa štúdia týka, avšak potešenie z tréningu, ako aj testovanie využiteľnosti a vlastných schopností, je dôležité pre všetkých študentov bojových umení, či už sú to začiatočníci, alebo pokročilí. Teda hrať sa či nehrať? Jednoznačne hrať. :-)

Henka (variácie), či ľahký sparing, majú za úlohu napríklad zlepšovať bojové schopnosti študenta. Bojové hry však dokážu stmeľovať kolektív a budiť neustály záujem o daný štýl.

Ganbatte kudasai !