16 apríla, 2012

Správna vzdialenosť

Pri tréningu bojových umení sa často hovorí o správnej vzdialenosti.

Dajme si teda zopár faktov z výskumu.

Mimoverbálny kontakt začína vo vzdialenosti 4,5-6 metrov.

Vzdialenosť 1,8-3 metre, slúži na zistenie či tlmočenie nepriateľských úmyslov. V tejto vzdialenosti začína aj skúmanie tváre druhého, pričom najväčšia pozornosť sa venuje očiam a ústam. Táto fáza trvá asi 3 sekundy.

Vo vzdialenosti 1,2-2,1 metra je kontakt prerušený odvrátením pohľadu dole. Pohľad iným smerom než dole môže vyvolať znepokojenie.

Vo vzdialenosti menšej než 1,2 metra sa kontakt obnovuje, pričom sa ruky začnú premiestňovať do polohy pre nadviazanie kontaktu.

15 apríla, 2012

Festival bojových umení - Paríž Bercy 2012

Reflex obrany a úniku

Niečo sa stane a vaše telo začne reagovať. Rýchlosť reakcie tela je naozaj úžasná

- stuhnutie svalov čeľuste za 12mls (milisekúnd)
- zúženie zorničiek za 16mls
- stuhnutie ramenných a krčných svalov, zdvihnutie ramien, naklonenie vpred za 20mls
- ohnutie rúk v lakťoch, obracanie rúk dlaňami dole za 50mls
- stuhnutie brušných svalov, stiahnutie hrudného koša, zastavenie dýchania za 60mls
- ohnutie nôh v kolenách, stáčanie kolien a členkov dovnútra za 70mls
- svaly v rozkroku stuhnú, prsty nôh sa dvíhajú hore za 80mls
- zrýchlenie tepu za 90mls
- vyschnutie úst, spomalenie zažívania za 100mls
- dýchanie sa stáva nepravidelným za 150mls
- dlane sa začínajú potiť za 200mls
- tvár zbledne za 250mls

Behom necelej sekundy je telo prevedené zo stavu uvoľnenia do stavu vysokej aktivity.

Zdroj: D.Lewis : Tajná reč tela

13 apríla, 2012

05 apríla, 2012

Pravda je ilúzia - Aschov test

Dookola opakovaná lož sa stáva pravdou. To presne sa dá pozorovať na videu. Zároveň je týmto experimentom ukázané, že "skupinka" môže ovplyvniť rozhodovanie jednotlivca.
Celkom dobre sa to dá aplikovať na jedincov cvičiacich v kluboch bojových umení, kde "skupinka" veriaca v "silu" majstra zmení pohľad daného jednotlivca. Z toho sa časom buď stane "veriaci", alebo zmení klub. Samozrejme platí to aj o politike, viere a ďaľších veciach súvisiacich s ľudstvom.