31 decembra, 2011

Ako to vidí mozog

Z National Geographic dávali veľmi dobrý dokument o fungovaní mozgu. Pomocou ukážok a pokusov vyskúšali, ako reaguje ľudský mozog na zmenu v prostredí. Výsledkom bolo, že mozog sa dokáže zaoberať v daný moment len jednou vecou na dostatočnej úrovni (vonkajšími podnetmi). Ostatné sú buď vnímané povrchne, alebo vôbec. Mozog nám teda filtruje realitu.Tak isto dokázali, že mozog reaguje na zmeny, ktoré môže predvídať. Pokiaľ sa niečo udeje v prostredí, kde je zmena neočakávaná, resp. sa deje vopred neoznámeným resp. neočakávaným spôsobom, je nemožné vnímať dostatočné množstvo informácií na odhalenie daného javu, pričom 30% vnemov je pomocou očí.

Čo z toho vyplýva pre sebaobranu a boj ?

- Pokiaľ vás prepadnú kde to neočakávate, máte pravdepodobne zlý deň.
- Pokiaľ kombinujete viacero útokov na rôzne úrovne tela, oponent nemá šancu skoordinovať dostatočnú sebaobranu.

Sú však ľudia ktorí zvládajú viacnásobné úlohy, ale je ich málo. Aj tí ktorí tvrdia že zvládajú robiť viac vecí naraz majú problém. Pravda je, že v testoch dopadli rovnako ako 98% lúdi. Skrátka 2 veci robiť na 100% je nemožné.  

Ďalšia zaujímavá informácia, bola o použití hypnózy.

Časť mozgu „motor cortex“ zodpovedá za zautomatizované pohyby. Hypnózou je dokázateľne možné ovládať vyššie stavy. Dokázateľne sa dá človek hypnózou presvedčiť že je teplo aj tam kde je strašná zima. Dokázateľne viete hypnózou ovládnuť strach a ďalšie pocity. Dokonca sa dá upravovať aj pamäť. Odtiaľ je už len krôčik k bájnemu vojakovi, ktorý dokáže „zabiť“ myšlienkou či dokáže uspať stráže či zapríčiniť infarkt obeti jednoducho len tým, že ju o tom hypnózou presvedči. Zároveň je ale aj možné spraviť z vás zabijaka, ktorý sa aktivuje zvukom či určitým podnetom.Je to už naozaj desivá predstava. Znamená to ale aj to, že správne vedenie dokáže vyburcovať človeka k väčším výkonom.Nieje dôležité čo sa deje, dôležité je ako to vidíte. Presnejšie ako to vidí váš mozog.