04 marca, 2012

Seminár Ninjutsu s Deanom Rostoharom

V dňoch 3 a 4 marca 2012 sa v Bratislave uskutočnil seminár so Shihanom Deanom Rostoharom. Témou seminára bola Shinken Kata Kihon Happo a Daisho.


Dean vysvetloval základné techniky s dôrazom na ich používanie v boji. Postupne sa tak prešli jednak zbrane ako nôž a meč, ako aj boj bez zbrane (taijutsu).