16 apríla, 2012

Správna vzdialenosť

Pri tréningu bojových umení sa často hovorí o správnej vzdialenosti.

Dajme si teda zopár faktov z výskumu.

Mimoverbálny kontakt začína vo vzdialenosti 4,5-6 metrov.

Vzdialenosť 1,8-3 metre, slúži na zistenie či tlmočenie nepriateľských úmyslov. V tejto vzdialenosti začína aj skúmanie tváre druhého, pričom najväčšia pozornosť sa venuje očiam a ústam. Táto fáza trvá asi 3 sekundy.

Vo vzdialenosti 1,2-2,1 metra je kontakt prerušený odvrátením pohľadu dole. Pohľad iným smerom než dole môže vyvolať znepokojenie.

Vo vzdialenosti menšej než 1,2 metra sa kontakt obnovuje, pričom sa ruky začnú premiestňovať do polohy pre nadviazanie kontaktu.