30 januára, 2013

Mezinárodný seminár v Prahe pod vedením Shihana Andreja Jasenca