17 marca, 2012

Pocit šťastia

Dnes som čítal staršie vydanie časopisu Zisk (poradca podnikateľa). V jednom článku s názvom "Pocit šťastia je konkurenčnou výhodou" ,som narazil na zaujímavú pasáž zaoberajúcou sa pocitmi.
Aby bol človek pozitívny a veril niečomu uprostred nepriazne osudu, to si pýta veľkú dávku premýšľavosti a inteligencie. Negatívne pocity v skutočnosti vychádzajú z najprimitívnejšej časti mozgu, ktorá reaguje na strach a hrozbu. Vidieť svet okolo seba negatívne je jednoduché. Vytváranie kognitívnej stratégie ako pozitívne odpovedať na výzvy si vyžaduje fungovanie mozgu na vyššej úrovni. Bádatelia, ako napríklad Barbara Fredericksonová, zistili, že keď sme negatívne naladení, náš mozog sa uchyľuje k uvažovaniu o svete v štýle „bojovať alebo zdrhnúť“. Ale ak sme pozitívne naladení, náš mozog „sa rozširuje a rozvíja“. Umožní nám tak nájsť nové spôsoby ako dosiahnuť úspech.

Ak chcete vidieť, čoho je váš mozog schopný v práci alebo v škole, snažte sa zvýšiť hladinu svojho šťastia pred tým, než sa pustíte zdolávať výzvy. Ak zoberieme do úvahy všetky štúdie o výhodách šťastia a o tom, ako pozitívne naladený mozog žne lepší úspech v podnikaní, záver je jasný: je rozumné byť šťastným.