26 júna, 2007

Taktiky a proti taktiky sečných zbraní


Sečné zbrane patria medzi najstaršie nástroje používané ľudmi zapojených do medziľudských konfliktov. Ich používanie smeruje k vyvrcholeniu predčasného úmrtia jedného a niekedy oboch strán. Bohužiaľ, smrteľný potenciál čepele si nie vždy uvedomujeme, keď sme konfrontovaný s ozbrojeným útočníkom. Je zaužívaný názor, že osoba ozbrojená nožom je menej nebezpečná ako osoba so strelnou zbraňou. Pravdou však je, že v rámci svojho dosahu sú tieto zbrane schopné spôsobiť smrteľné zranenia. Uvediem niekoľko zaujímavých faktov:

štúdie Spojeného Kráľovstva:
Sečná zbraň je pri útokoch najčastejšie používanou zbraňou na zabitie človeka (7 z 20). V polovice prípadoch prepadnutia ľudí, je páchateľ ozbrojený ostrým predmetom.

Severná Amerika:
Pri strete s osobou, ktorá má sečnú zbraň, máte šancu jedna ku trom, že budete napadnutý a zranený. Útoky so sečnými zbraňami sa zvyčajne uskutočnia vtedy, keď ich najmenej čakáte.
Vo Viktórií, BC, Canada – policajné oddelenie zaznamenalo nárast volaní týkajúcich sa použitia sečnej zbrane o 35%. V roku 1994 bolo vo Viktórií zo siedmych vrážd šesť spôsobených nožom.

Väčšina „pouličných“ ľudí nosí nejaký druh sečnej zbrane, či už legálnej alebo nelegálnej.

štatistiky FBI:
Útočníci zo sečnými zbraňami tvoria 3% zo všetkých ozbrojených zásahov polície. Útoky strelnými zbraňami tvoria 4%. Obe tieto štatistiky predstavujú úmrtnosť.
Postrelená osoba: 10% úmrtí na následky zranenia
Pobodaná osoba: 30% úmrtí na následky zranenia

Calibre Press:
Počet ľudí pravidelne nosiacich nôž v Severnej Amerike vzrástol od roku 1980 o 92%.

Fakty:

- Najpoužívanejšou útočnou technikou útočníkov je tzv. kladivový útok – buď kolmo dolu alebo diagonálne.
- Obeť sa snaží skrčiť v snahe uniknúť.
- Mnoho ľudí len zriedka videlo sečnú zbraň, ktorá ich zranila. Zlyhali v rozpoznaní nebezpečenstva vďaka nesprávnemu vnímaniu.
- Útoky nožom boli výnimočne presné, prenikli hlbšie ako niektoré guľky, vytvárajúc tak značné poškodenia orgánov jedným ťahom.
- V skutočnosti, do určitej vzdialenosti, sú nože nadradenou zbraňou pred strelnými zbraňami – aspoň čo sa smrteľnosti týka.

Nožu, v rámci jeho dosahu:

- nikdy nedôjde munícia
- nikdy sa nezasekne (nepokazí)
- nikdy nezlyhá
- zriedka minie cieľ
- reže kosti, šlachy, svaly, tepny, žily jedným ťahom
- môže spôsobiť náhly šok, bolesť a zväčšiť rany
- má lepšie možnosti zastavenia
- má psychologickú prevahu
- má vynikajúce možnosti utajenia

Rozhovormi so súdnymi patológmi sa zistili nasledujúce fakty:

- Typické smrteľné bodnutie v prípadoch vraždy je 2,5 až 4 cm cez hrudný kôš.
- Vo väčšine útokov sečnou zbraňou obeť utŕžila početné rezné rany. Zvyčajnou príčinou smrti je niekoľko posledných rán.
- Dokonca nože s krátkou čepelou, môžu spôsobiť rany hlboké 8-10 cm do brušnej dutiny, 3 cm do rebier a 4 cm do srdca.
- Keďže je povrch noža malý je množstvo sily na jednotkovú plochu vyjadrené v TONÁCH na štvorcový palec.

Vyššie uvedené informácie zobrazujú dôležitosť tréningu, ktory by sa zaoberal týmito problémami. Schopnosť človeka jednať v takejto situácii je založená na jeho/jej tréningu a skúsenostiach. Skúsenosti sa nenadobúdajú ľahko. Správny tréning vám môže zachrániť život – pripraví vás fyzicky aj psychicky. Pamätajte, že väčšina útokov sečnou zbraňou sa uskutoční neočakávane a tak rýchlo, že nie je vôbec nezvyčajné ak si obranca ani neuvedomí prítomnosť noža. Útočník, ktorý drží sečnú zbraň vám zvyčajne nechce oznámiť, že nejakú má, a preto ju bude skrývať až kým ju rýchlo nevytiahne a použije proti vám. V skutočnosti je skôr raritou, že útočník odhalí svoju zbraň skôr ako zaútočí.

Tri spoločné menovatele, ktoré sa vyskytujú v mnohých útokoch:

- Obranca je najskôr napadnutý fyzicky a až potom nasleduje útok sečnou zbraňou – a to tak, že obranca nemá čas si to uvedomiť.
- Väčšina obrancov vidí bodanie alebo rezanie nožom ako ďalší úder, či kop a nie ako útok sečnou zbraňou.
- Pre obrancu bolo ťažké rozoznať (ak nie dokonca nemožné) medzi útokom so sečnou zbraňou a bez nej. Najmä v prípadoch, ak útok začal bez použitia noža.

Väčšina ľudí reaguje na útok nasledovne:

- Väčšina sa pokúsila vyslobodiť od útočníka cúvaním od nebezpečenstva. Toto zvyčajne vyústilo k ešte rýchlejšiemu priblíženiu sa útočníka k jeho obeti.
- Tí , ktorí predsa len okamžite zareagovali na nebezpečenstvo, pokryli blokmi prvotné výpady útočníka a potom ihneď začali zápasiť použitím lakťov a kolien, ale VO VEĽKOM ZLYHALI V POKRÝVANÍ JEDNOTLIVÝCH SMRTEĽNÝCH ÚTOKOV.
- Väčšina prípadov skončila na zemi.

Výskum viacerých štúdií stanovuje dva dôvody, kvôli ktorým sa ľudia dostávajú do takticky zlých situácií. Všeobecný jav cúvania pod tlakom prežitia vyplýva zo zrakového systému, ktorý zhorší periférne vnímanie, aby získal viac informácií o hroziacom nebezpečenstve. Keďže mozog požaduje viac informácií, aby sa vedel zaoberať nebezpečenstvom, bude obeť neustále ustupovať od nebezpečenstva, aby rozšíril periférnu oblasť. Po druhé, normálna schopnosť mozgu rýcho spracovať široké spektrum informácií sa zúži na špecifické body. Preto sú dodatočné podnety, ktoré by boli inak normálne spracované, stratené. Toto vysvetľuje, prečo si ľudia nepamätajú alebo neidentifikujú špecifické udalosti (fakty), ktoré boli realtívne blízko nebezpečentsva.“

Mnoho programov – hoci praktických v tréningovom prostredí – je úplne nepoužiteľných na realitu ulíc. Mnoho z týchto programov malo niekoľko úskalí:

- Väčšina predpokladá, že obranca vie, že útočník má sečnú zbraň (k čomu je dobrý takýto predpoklad, keď vieme, že pri väčšine útokov nožom obranca nevie, že útočník má zbraň).
- Väčšina vyučovaných techník bola príliš komplikovaná na zapamätanie si (priveľa jemných a komplexných motorických zručností, ktoré pod tlakom stresu nevykonáme, pričom nezáleží na tom, ako dobre ju (techniku) máme natrénovanú).
- Väčšina techník zanedbáva ostatné končatiny, ktoré útočník použije kým ho nezneutralizujeme.
- Väčšina vyučovaných techník sa radšej sústreďuje na kontrolu ruky s nožom, než na systém útoku resp. kontroly. (ruka sa v spontánnom útoku pohybuje rýchlejšie ako oko. Okrem toho, ak dôjde k porezaniu – krv je veľmi dobrý lubrikant a robí chytenie ruky s nožom, alebo dokonca oboma rukami, veľmi ťažkým ak nie nemožným. V tréningovom prostredí toto môžete nahradiť detským olejom.)
- Väčšina vyučovaných techník bola navrhnutá proti statickému útoku....(Reálne útoky nožom nie sú statické, ale prirodzene plynulé a dynamické.)
- Väčšina techník bola navrhnutá na použitie proti útokom, ktoré súhrnne nazývam „Hollywood-ske útoky“. (väčšina útokov nožom je krátka a viacnásobná)
- Väčšina techník bola navrhnutá na použitie v ideálnych podmienkach DOJO alebo telocvične. (väčšina by nefungovala pri zápase v blate, krvi a skôr „otvoreného“ ako „uzavretého“ prostredia.)

Typy útočníkov:

Existujú dva typy útočníkov, s ktorými sa stretnete: cvičený a necvičený. Hoci je príjemné poznať rozdiel medzi týmito dvomi typmi útočníkov, je veľmi dôležité si uvedomiť, že sú obaja rovnako nebezpečný. Pamätajte si, že útočníka nerobí nebezpečným jeho úroveň schopností, ale faktor zúfalstva. A taktiež v dynamike spontánnosti prepadu zahrňujúceho sečnú zbraň, pravdepodobne nebudete mať čas na ocenie kvalít vášho útočníka. Práve preto je veľmi dôležité aby hocaký obranný program používate fungoval ako na cvičeného, tak i necvičeného útočníka.

AK ÚTOČNÍK VYTIAHNE NÔŽ, POVAŽUJTE HO ZA EXPERTA

Najlepšia obrana proti sečnej zbrani je v prvom rade nenechať sa zasiahnuť. Sledujte zbraň – to znamená útočníkovu ruku. Jediným predpokladom, ktorý v boji robím je ten, že osoba, s ktorou jednám môže mať ukrytú zbraň, ktorú nevidím.

Mať prehľad o spôsoboch, akým útočník môže vytiahnuť sečnú zbraň, vám môže poskytnúť určitú výhodu. To znamená – oboznámte sa s dostupnými technológiami. Navštívte váš lokálny obchod s poľovníckymi/vojenskými potrebami a všimnite si, čo je dostupné. Taktiež sa oboznámte s technológiou otvárania/ vyťahovania:

Počúvajte zvuk ovtorenia noža.
Počúvajte zvuk otvorenia suchého zipsa.
Počúvajte cvaknutie poistky čepele.
Vnímajte pohyb za chrbtom.
Vnímajte ťahavý pohyb ramena/ lakťa.

Typy zovretí a ťahov:

Existuje toľko držaní a útokov, koľko ľudí nosí nôž. Je dôležité vedieť a porozumieť ako môže útočník držať nôž? NIE!!!! Jedinou dôležitou vecou, ktorej musíte rozumieť je, že útočník útočí s nožom. V dynamickom a spontánnom útoku nožom, celkom určite nebudete vedieť akým spôsobom útočník drží nôž. Takže ak ste sa naučili systém na obranu pred sečnou zbraňou, ktorý je závislý na tom ako sa zbraň drží, tak Vám želám veľa šťastia pri jeho používaní v skutočnom svete!!!

Čo robiť, ak ste boli porezaný:

Nepanikárte.
Vedome dýchajte pomalšie (autogénne dýchanie).
Prezrite sa a hľadajte zranenia – najmä tie neznáme.
Rany zatlačte.
Ak máte poranené končatiny, zdvihnite sa ak môžete.
Ak máte zranený hrudník, uzavrite ho a zabezpečte si prístup vzduchu, aby ste sa v prípade upadnutia do bezvedomia neutopili vo vlastnej krvi.
Ak máte prepichnuté pľúca najprv vydychujte a použite vzduchotesný predmet na prikrytie a zapečatenie rany.
Podporte svoju psychiku: „Prežijem to.“

Princípy plesnutia, zabalenia a protitaktík voči útokom sečnou zbraňou:

1) Rešpektujte čepeľ. Osoba, ktorá útočí so sečnou zbraňou má dve neuveriteľné výhody:

PSYCHOLOGICKÁ: vybral si použiť zbraň bezcitne
FYZICKÁ: zvyčajne má výhodu prvého útoku

Pripomeniem ešte raz, že človeka ozbrojeného sečnou zbraňou nerobí nebezpečným jeho technická vyspelosť, ale faktor zúfalstva.

Očakávajte porezanie. Pravdepodobne budete porezaný, budete krvácať a možno budete cítiť bolesť alebo možno nie. Program, ktorý neučí študentov očakávať tento fakt je NEPORIADNY. Vašim cieľom je „VYHRAŤ“ a nie „PREŽIŤ“. Slová majú veľkú moc. Slovo prežiť sa neodlišuje od slova skúsiť. Pre podvedomie obe tieto slová znamenajú „ZLYHANIE“. Naším cieľom je víťazstvo, prežitie je jeho vedľajším produktom.

Neutralizujte líniu útoku. V každom druhu boja je dôležité sa dostať mino línie útoku.
Kontrolujte systém útoku. Pri boji s nožom, sa vizuálne nezameriavajte na nôž, pretože je ďaleko rýchlejší ako rameno/ lakeť. Tiež sa nesnažíme chytiť útočiacu ruku. Pamätajte, že väčšina úmrtí spôsobených sečnou zbraňou je spojená s množstvom bodných rán.
Systémom útoku sa myslí ruka, ak vieme kontrolovať ruku, vieme kontrolovať nôž. Výnimku tvorí statická ruka, ktorú môžeme ľahko kontrolovať.

Útočte na útok.... pokiaľ má útočník možnosť pokračovať v útoku, má silnú taktickú a taktiež psychologickú výhodu. Obe tieto výhody musia byť neutralizované čím skôr – prinútením útočníka sa brániť.

Existuje množstvo obranných programov, ktoré sú založené tak, že vás ZABIJÚ, pretože sa nezaoberajú realitou. Cvičte. Vedomosti a pochopenie týchto vedomostí je sila.

(povodny autor: Darren Laur; do SK preložil wabakyu, clanok perobil a upravil do konečnej verzie kyarorusan)