27 augusta, 2007

Reč tela

Pred nečakaným útokom útočníka je možné pozorovať určité signály jeho tela.

Aké to môžu byť?

Hlava

Oči útočníka vystúpia viac vystúpia von.

Pohľad útočníka je pred útokom uprený do diaľky.

Útočník Vás naoko ignoruje.

Útočník pred útokom kríva.

Útočník vyberá pohľadom miesto útoku na vaše telo.

Útočník začína mať sucho v ústach.

Útočník zatne zuby.

Útočníkovi sa pred útokom zmení hlas.

Útočník vyjadruje zreteľne násilne zámery.

Útočník začína mať kŕčovité a roztržité slová.

Útočníkovi sa zrýchli dýchanie.

Útočník sa pred útokom zhlboka nadýchne.

Útočníkova tvár zmení sfarbenie (sčervenie a podobne)

Útočníkove žili vystúpia – sú viditeľnejšie.

Útočník stiahne alebo zníži pozíciu brady.

Útočník „schováva“ krk (pritiahne plecia)

Ruky

Útočníkove prsty alebo päste sa spevnia alebo zatiahnu.

Útočníkove ruky sa trasú.

Útočníkove ruky prechádzajú do pozície pred telom – bojovej pozície.

Útočníkove ruky sa približujú k potencionálnym zbraniam

Útočníkov pohľad je zdanlivo nevinný, prípadne reaguje falošným zívaním, škrabaním alebo rozťahovaním rúk.

Telo

Útočník mení polohu tela na kresle či stoličke. (zvyšuje polohu tela)

Útočník odkladá kabát a podobne.

Útočníkovo telo poklesne v kolenách.

Útočník si zvyšuje stabilitu rozšírením postoja.

Útočník sa presúva k potencionálnym zbraniam.

Útočník sa presunie do pozície veľmi blízko vás.