07 januára, 2012

Dean Rostohar v Bratislave

Začiatkom marca 2012 bude usporiadaný seminár Bujinkan Budo Taijutsu pod vedením Shihana Deana Rostohara z Chorvátska.

Témou seminára budú základné techniky Kihon happo v prevedení Shinken kata a techniky s Daisho, nakoľko témou tohto roku je katana.

Úvodné video :http://www.hachimandojo.sk/