26 januára, 2012

Príbeh predáva

V jednom článku zaoberajúcom sa psychológiou bolo vysvetľované, prečo je vhodné používať rozprávanie príbehov, ak chceme dosiahnuť, aby ľudia viac verili tomu čo sa im predkladá. V princípe ide o to, že človek má väčšiu dôveru v informáciu, ktorú dostane "vyrozprávanú" ,než len keby bola priamo daná. V podstate to vysvetľuje, prečo je výučba sebaobrany na ktorej sa techniky nacvičujú ako akési scénky lepšia, než len precvičovanie jednotlivých techník. Ľudia skrátka lepšie veria príbehu.