23 januára, 2012

Fotosekvencia 03- FCS Kali

Tretia fotosekvencia FCS Kali v podaní Martina Medveca a Dušana Chabroňa
Ide o rovnakú techniku ako v prvej fotosekvencii, avšak tentokrát s použitím noža.