23 januára, 2012

Fotosekvencia 02- FCS Kali

Druhá fotosekvencia FCS Kali v podaní Martina Medveca a Dušana Chabroňa
Ide o rovnakú techniku ako v prvej fotosekvencii, avšak tentokrát bez použitia zbraní.