29 januára, 2012

Fotosekvencia 02 - Inosanto Kali - Empty Hands

Prinášame vám druhú fotosekvenciu. Tentokrár ide o ukážku Empty Hands (prázdnych rúk). Techniku predvádza Norbert Harvánek, inštruktor Inosanto Kali Slovakia z Košického klubu Han Selfdefense Academy.