23 januára, 2012

Fotosekvencia 01- FCS Kali

Prinášame vám zopár fotosekvencií FCS Kali, v podaní Martina Medveca a Dušana Chabroňa. V troch fotosekvenciách bude zobrazená rovnaká technika .

Prvá fotosekvencia ukazuje použitie tyče.