28 mája, 2007

Nôž - reálne

1/ Obrana proti nožu musí byť rýchla a jednoduchá.

Čo najviac sa vyhnúť pákovým, resp. komplikovanejším technikám pri začiatku obrany.

Pákové techniky sa v reálnom boji dajú použiť len obmedzene. Samotná obrana musí byť čo najprirodzenejšia, bez človeku neprirodzených pohybov.

2/ Technika musí byť ľahko zvládnuteľná aj v strese pri skutočnom útoku.

Pri reálnom útoku sa v tele zvyšuje množstvo adrenalínu a aj hormónov, ktoré sa vylučujú v dôsledku stresu. Telo je strnulé a reaguje pomalšie.

Pri tréningu váš UKE, teda útočník nie je rozhnevaný. V podstate pri tréningu ide o hru na realitu. Tréning preto treba čo najviac približovať situáciám ktoré môžu nastať.

Na druhej strane, pri tréningu neudiera či nepáči TORI celou silou útočníka,

Netreba zabúdať, že útočník udiera či bodá viac krát za sebou.

3/ Je nutné učiť sa na sebaobranu techniky, ktoré sa dajú použiť vo veľmi krátkom čase.

Pre sebaobranu proti nožu je vhodné učiť sa techniky, ktoré sú maximálne jednoduché a cvičenec je ich schopný okamžite použiť v prípade útoku. (Ak nedôjde k psych. bloku v dôsledku stresu)

Štatisticky bolo zistené, že človek nezomiera po bodnutí len jednou ranou ( niekedy sa to však samozrejme stane). Môže ísť vraj aj o 40 bodnutí !!!

Najlepšie je kontrolovať vzdialenosť medzi Vami a útočníkom, či už údermi a kopmi alebo použitím improvizovaných zbraní. ( stolička, hasák, skrutkovače … )

Nezabúdajte že útočník má výhodu prekvapenia !

Základné princípy

a/ Aktívna obrana

Nespoliehať sa na vlastné zbrane. Je možné, že by ste napr. vlastný nôž nestihli ani vybrať.

Nečakať že po prvom útoku útočník prestane bodať. Je nutné konať.

b/ Zablokovať útočníkovi ruku, aby nemohol opätovne bodať

Zabrániť útočníkovi aby vás zabil a snažiť sa o ovládnutie jeho zbrane. Útočník bodá vždy viackrát za sebou. V prípade ak máte tú možnosť tak utiecť. Hrdinov je totiž plný cintorín.

c/ Protiútok musí byť silný, vykonaný v čo najvyššej rýchlosti.

d/ Odzbrojte útočníka alebo sa vzdiaľte do bezpečnej vzdialenosti.

Čím dlhšie bude boj trvať, tým skôr budete mŕtvy. Najlepšie je na začiatku hneď utiecť, prípadne prežiť prvý útok a utiecť. Ak toto nie je možné potom neostáva nič iné len bojovať.

Trošku reality v bodoch:

a/ Ak útočník nič s nožom nevie, má obranca 50% šancu že útok prežije. Ak je útočník expert

boja s nožom je percento prežitia obrancu veľmi nízke.

b/ Neexistuje žiadna jemná sebaobrana.

c/ Najlepšia obrana je útok.

d/ Hrdinov je plný cintorín

Základné princípy reálneho boja by sa dali zhrnúť do nasledovných bodov:

1. Pokiaľ protivník nemôže stáť, nemôže bojovať.

2. Pokiaľ protivník nemôže vidieť, nemôže bojovať.

3. Pokiaľ bojovník nemôže dýchať, nemôže bojovať.

4. Pokiaľ je protivník v bezvedomí, nemôže bojovať.

5. Pokiaľ je protivník mŕtvy, nemôže bojovať


spracoval: kyarorusan