19 mája, 2007

Princípy boja nožom

Kľúčovými - sú nasledovné body:

1/ Rob pohyby s čepeľou pri tele.

Útočník má totiž väčšiu šancu blokovať tvoj nôž ak tvoj postoj je moc široký.

2/ Útoč priamo na ciel v čo najkratších dráhach.

3/ Do pohybu (bodania a rezania) dávaj aj hmotnosť tela. Teda útoč telom nie len rukami.

4/ Aplikuj po celej dráhe noža pohyb tlakom vpred, aby si takýmto pohybom rušil

útočníkovu stabilitu.