27 mája, 2007

Šport vs. bojové umenie

Sledovanie ultimátnych zápasov sa v priebehu rokov stalo zábavou a biznisom. Televízne relácie vysielajúce ultimátne zápasy sa stali tvrdou konkurenciou pre profesionálny box a wrestling. Súboje sú rýchle, tvrdé a „skutočné“ - krv a pot. Protivníci sú obaja dobre trénovaní, používanými technikami sú údery, kopy, háky a boj na zemi. Pri boji na zemi sa používa škrtenie, údery, páky, výsledkom boja na zemi je väčšinou vzdanie sa jedného z protivníkov, alebo zásah rozhodcu, ktorý zápas ukončí. Otázkou zostáva, či skúsenosti nadobudnuté počas ultimátnych zápasov, budú fungovať aj pri pouličnom boji. Odpoveďou je, iba čiastočne.

Najskôr porovnajme pravidlá ultimátnych zápasov zo začiatku vysielaní (rok 1993) a dnes.

Prvé vysielanie

Dnes

Dve pravidlá:

- žiadne útoky na oči

- zákaz hryzenia

To isté a navyše:

- žiadne útoky na slabiny

- žiadne útoky lakťom na temeno hlavy

- zakázané páky na prsty a zápästia

- zakázané kopy a útoky kolenom na hlavu ležiaceho protivníka

- nutné rukavice

Desaťminútové kolo

Kolo trvá od troch do piatich minút

Bez váhových kategórií

Päť váhových kategórií

Víťaz bojoval štyri súboje za jeden večer

Jeden súboj

Z predchádzajúcej tabuľky je zrejmé, že ultimátne zápasy prešli vývojom, tento vývoj smeruje k jedinému cieľu zvýšiť bezpečnosť oboch protivníkov, najnebezpečnejšie techniky boli zakázané. V nasledujúcej tabuľke porovnáme ultimátne zápasy s pouličnými bitkami.

Ultimátne zápasy

Ulica

Obmedzujúce pravidlá pre techniky a útoky

Bez pravidiel

Troj až päťminútové kolá

Bez kôl

Váhové kategórie

Bez váhových kategórií

Bez zbraní

Použitie ľubovoľných zbraní (aj netradičných: stolička, palica, odpadkové koše, fľaše, …)

Jeden protivník

Viacero protivníkov, pričom nemusí byť zrejmé kto je protivník.

Použitie klietky proti protivníkovi

Použitie okolitého prostredia na zneškodnenie protivníka (steny, stoly, …)

Rozhodca na zastavenie súboja a vyhlásenie víťaza.

Súboje sú neriadené a nevyhlasuje sa víťaz

Žinenka

Betón alebo iný podobný povrch

Možnosť spoznať svojho protivníka, príprava na konkrétneho protivníka študovaním jeho štýlu

Prekvapivý útok, bez možnosti prípravy a štúdia štýlu protivníka.

Chrániče

Bežné oblečenie


Ako je možné vidieť ulica predstavuje úplne odlišné nekontrolovateľné prostredie, použitie zbraní a
viacero útočníkov nie je ničím prekvapivým. Pouličné útoky bývajú prudké a nevyprovokované. Cieľom bývajú zraniteľné miesta ako napríklad oči a temeno hlavy. V prípade, že skončíte v boji na zemi s jedným protivníkom (tento spôsob je bežný pre ultimátne zápasy) je veľmi pravdepodobné, že Vás ďalší protivník kopne, udrie poprípade aj bodne do chrbta. Väčšina bitiek na ulici nie je záležitosť jeden na jedného, v prípade napadnutia skupinou protivníkov je zem posledné miesto kde by ste chceli skončiť. Napriek obmedzeniam ultimátnych zápasov sú tieto jedným spôsobom ako sa priblížiť k reálnemu boju, nie je však možné zabúdať na to, že pravidlá pre ultimátne zápasy majú zabezpečiť bezpečie oboch aktérov a aj napriek tomu, že po súboji odchádzajú aktéri zranení a skrvavení, brutálnosti pouličného útoku sa nevyrovnajú ani ultimátne zápasy. V prípade, že sa chcete pripraviť na útok na ulici, vhodnejšou metódou bude zrejme štúdium niektorého z bojových umení. Ich výhodou je, že v nich nie sú špecifikované žiadne pravidlá a v záujme vlastného prežitia je možné použitie ľubovoľných útokov. Jedným z najznámejších bojových umení určených pre pouličný boj je jujutsu, v ktorom sa okrem iného študuje obrana proti viacerým útočníkom, obrana proti útokom s aj bez zbrane, odzbrojovanie protivníka. Rozhodnutie, ktorou cestou sa vybrať je plne vo Vašich rukách, ultimatívne zápasy ponúkajú plne kontaktný šport s pravidlami a minimom ochranných prostriedkov. Či to bude stačiť do prípadnej roztržky na ulici je otázne, takisto ani dlhé štúdium bojových umení Vám v prípade pouličnej šarvátky nezabezpečí isté prežitie. Slovami jedného z majstrov bojových umení, ktorý im zasvätil celý život: „Na ulici nerozhoduje technický stupeň, ale náhoda“.


spracoval a preložil:

"Mešťo"