19 mája, 2007

Úspech policajnej akcie

Zákon o Policajnom zbore hovorí, že každý je povinný uposlúchnuť výzvu, pokyn, príkaz a požiadavku policajta alebo strpieť výkon oprávnení (§ 34).

Úspech policajnej akcie, do ktorej ste sa dostali omylom, je závislý aj od vás a vašej ochoty spolupracovať.

Ako sa správať pri zásahu?

Policajt je zákon, preto uposlúchni každú jeho výzvu s rozvahou.

Pri zisťovaní totožnosti nesiahajte prudko do vrecák, postupujte radšej podľa príkazov policajta, najmä pomalými pohybmi.
Nerobte vôbec žiadne prudké pohyby,
ak máte ležať s rukami nad hlavou, neprotestujte - je to hlavne vo Vašom záujme.
Ak máte sedieť s rukami na stole, nepripaľujte si cigaretu ani neupíjajte z pohára,
ak chcete niečo povedať policajtom, polohlasne o to požiadajte.
Nepozerajte zbytočne na policajtov, môžu nadobudnúť zdanie, že vám o niečo nekalé ide.

Ak sa Vám zdá, že ide iba o žart, radšej príjmite úlohu nachytaného, predídete zbytočným nepríjemnostiam.
Ak sa Vám zdá zásah neadekvátny neprotestuje ihneď na mieste, môžete tak urobiť na Útvare inšpekčnej služby MV SR podaním písomnej sťažnosti.